Skip to main content

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest firma FHU Krzysztof Barecki, ul. Obozowa 22/U4, 01-161 Warszawa, NIP: 113-23-93-913, zwana w dalszej części dokumentu FHU Krzysztof Barecki.

Dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych, zwanym także RODO (Rozporządzenie Ogólne UE o Ochronie Danych Osobowych), które 25 maja 2018 r. rozpocznie obowiązywanie bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych.

Odwiedzający stronę

Podobnie jak większość operatorów stron internetowych, FHU Krzysztof Barecki gromadzi informacje, które nie są personalnie identyfikujące, takie jak: typ przeglądarki, preferencje językowe, strona odsyłająca oraz data i czas każdego żądania odwiedzającego.

Celem zbierania danych nieosobowych jest lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób użytkownicy Internetu korzystają ze stron internetowych, oraz prowadzenia zbiorczej statystyki odwiedzin własnych stron internetowych. FHU Krzysztof Barecki gromadzi również potencjalnie osobiście identyfikujące informacje, takie jak adresy IP. FHU Krzysztof Barecki nie wykorzystuje jednak takich informacji w celu identyfikacji użytkowników i nie ujawnia takich informacji, z wyjątkiem okoliczności wymaganych prawem.

Gromadzenie danych osobowych

Niektórzy odwiedzający witryny FHU Krzysztof Barecki decydują się na interakcję (wypełnienie formularza), która wymaga od FHU Krzysztof Barecki zbierania danych osobowych. Ilość i rodzaj informacji gromadzonych przez FHU Krzysztof Barecki zależy od charakteru interakcji. Na przykład, prosimy użytkowników o komentarz na blogu, o podanie podpisu i adresu e-mail. W każdym przypadku FHU Krzysztof Barecki zbiera takie informacje tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne lub właściwe, aby spełnić cel interakcji użytkownika FHU Krzysztof Barecki.

FHU Krzysztof Barecki nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację osób innych niż opisane poniżej. Odwiedzający mogą zawsze odmówić dostarczenia informacji umożliwiających identyfikację osoby, z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić im angażowanie się w pewne czynności związane z witryną.

Statystyki odwiedzin

FHU Krzysztof Barecki może gromadzić statystyki dotyczące zachowań odwiedzających strony internetowe. FHU Krzysztof Barecki prowadzi statystyki wyłącznie na własny użytek i nie ujawnia ich stronom trzecim. FHU Krzysztof Barecki nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację osób innych niż opisane poniżej.

Ochrona niektórych danych osobowych

FHU Krzysztof Barecki ujawnia informacje umożliwiające identyfikację osobistą i identyfikujące osobę tylko tym pracownikom i kontrahentom, które muszą znać te informacje, aby móc je przetwarzać w imieniu FHU Krzysztof Barecki lub świadczyć usługi dostępne na stronach FHU Krzysztof Barecki, które zgodziły się nie ujawniać informacji osobom trzecim. Niektórzy z kontrahentów, mogą znajdować się poza Polską, na terenie Unii Europejskiej, w której od 25 maja 2018 r. obowiązują jednolite zasady ochrony danych osobowych. Korzystając ze strony FHU Krzysztof Barecki, wyrażasz zgodę na przekazywanie im takich informacji.

FHU Krzysztof Barecki nie wynajmuje ani nie sprzedaje nikomu potencjalnie personalnych informacji identyfikujących i identyfikujących osoby. Poza pracownikami i kontrahentami jak opisano powyżej, FHU Krzysztof Barecki ujawnia informacje umożliwiające identyfikację osobistą i identyfikujące osobę tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo.

Jeśli jesteś odbiorcą biuletynu FHU Krzysztof Barecki i podałeś swój adres e-mail, FHU Krzysztof Barecki może od czasu do czasu wysyłać Ci wiadomość e-mail lub poprosić Cię o opinię. FHU Krzysztof Barecki podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, użyciem, zmianą lub zniszczeniem informacji umożliwiających identyfikację i identyfikację osobistą.

Ciasteczka (ang. cookies)

Plik cookie to ciąg informacji przechowywanych przez witrynę na komputerze odwiedzającego i przeglądarka odwiedzającego udostępnia informację za każdym razem, gdy użytkownik wraca na stronę internetową. Rama wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc zidentyfikować i śledzić odwiedzających oraz ocenić wykorzystanie czy preferencje dostępu do strony.

Odwiedzający witryny Rama, którzy nie chcą umieszczać plików cookie na swoich komputerach, powinni ustawić swoje przeglądarki tak, aby odrzucały pliki cookie przed korzystaniem ze stron internetowych FHU Krzysztof Barecki, z zastrzeżeniem, że niektóre funkcje stron internetowych FHU Krzysztof Barecki, mogą nie działać poprawnie bez pomocy plików cookie.

FHU Krzysztof Barecki nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania i mogą być usunięte na każde żądanie Użytkownika, który ma prawo do:

  • poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych,
  • zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych
  • prawo do bycia zapomnianym.

W tym celu prosimy o kontakt mailowy na artur.trembinski@aplauz.net.pl lub listem na adres: FHU Krzysztof Barecki, ul. Obozowa 22/U4, 01-161 Warszawa.

Sprzedający wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwisu internetowego FHU Krzysztof Barecki. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

Sprzedający stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze stron internetowych FHU Krzysztof Barecki. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze stron internetowych FHU Krzysztof Barecki.

FHU Krzysztof Barecki zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie nakazują przechowywanie danych osobowych. FHU Krzysztof Barecki po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza incydent do GIODO oraz w razie potrzeby do Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji w ciągu 72 godzin, oraz niezwłocznie powiadamia osoby, których dane naruszono.